O nama

Studio “Infinite Space” je multifinkcionalan prostor namenjen održavanju profesionalnih treninga, edukacija, obrazovnih/stručnih radionica, predavanja, kao i individualni časova, koučing sesija i tretmana.

Studio je osnovan sa idejom održavanja edukacija i pružanja podrške u ličnom rastu i ravoju pojedinaca, u formi predavanja, treninga, radionica, koučinga, časova i sličnih obrazovnih formata, kroz grupni i/ili individualni rad.

Želeli smo da obezbedimo još jedan prostor, u kojem će se pre svega deliti, a time i umnožavati znanje i pozitivna energija među ljudima.

Cilj nam je, sa jedne strane, da podržimo ljude koji poseduju znanje i iskustvo, i pružimo im priliku da to znanje/iskustvo i podele sa što većim brojem ljudi.

I sa druge strane, prvenstveno da podržimo što veći broj ljudi na putu ličnog rasta, razvoja i unapređenja sebe, pružajući im priliku da steknu svo to znanje, koje poseduju predavači i treneri koji predaju u ovom prostoru, i koji su spremni da sa radošću i zadovoljstvom podele i prenesu sve to i drugima.

Dobrodošli u Infinite Space ! 🙂